9 MAJA – WTOREK – NIEWODNICA KOŚCIELNA
11 MAJA – CZWARTEK – NIEWODNICA KORYCKA

Przypominamy, że w tych dniach prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego

 sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym sprzętu AGD i RTV oraz opon.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców NIEWODNICY do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych to możliwość wywozu niepotrzebnych odpadów, bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy je wystawić do godz. 7.00 przed posesję, w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt AGD wszelkiego typu (np. lodówki, pralki, suszarki, kuchenki gazowe i mikrofalowe, itp.), sprzęt RTV (np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, itp.), komputery, notebooki, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.

Jednocześnie informujemy, że zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
– odpady budowlano-remontowe (np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.),
– zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne,
– szkło, ziemia, odpady ogrodowe,
– stara odzież,
– zużyte rozpuszczalniki, smary i inne substancje niebezpieczne,
– odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach na
odpady zmieszane i na odpady segregowane.