Niewodnica Kościelna:

sołtys – DARIUSZ GRZYBKO,  tel.   600 046 128

Niewodnica Korycka:

sołtys – PAWEŁ GOŁEMBICKI, tel.  85/74 74 029, tel. kom. 661 736 151

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych we wsiach Niewodnica Korycka i Kościelna:

ADAM PROKOP, tel. 604 562 809

ANDRZEJ  MYSZKIEWICZ, tel. 668 136 661