W dniu 10 lutego 2017 r odbyło się spotkanie Zarządu SPN z Wójtem Gminy Grzegorzem Jakuciem, w którym uczestniczyli nasi Radni Gminy a także Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich obu wsi i strażacy z OSP. Głównym tematem dyskusji, którą prowadził Prezes SPN Zdzisław Narel, było funkcjonowanie i sposoby ożywienia działalności świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej. Na początku Alina Domurat z zespołu ankietowego SPN, przedstawiła wyniki społecznego badania ankietowego, które przeprowadziliśmy w miesiącach listopad – grudzień 2016 roku wśród mieszkańców Niewodnicy Kościelnej i Koryckiej, a które były inspiracją do przedstawienia naszych pomysłów na niewodnicką świetlicę.
Wyniki ankiety przestawiają się następująco:
I. Na pierwsze pytanie dotyczące proponowanych form działalności w Świetlicy Wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej odpowiedziało:
 1. Imprezy okolicznościowe – towarzyskie – 63 respondentów  –>   66,3 % ankietowanych
 2. Sekcja sportowo – turystyczna                 – 54 respondentów  –>   56,8 %
 3. Klub Seniora                                                  – 53 respondentów  –>   55,8 %
 4. Kawiarenka Obywatelska                           – 46 respondentów   –>  48.8 %
 5. Klub Podróżnika                                           — 38 respondentów   –>  40,0 %
 6. Biblioteczka samoobsługowa                   – 35 respondentów   –>  36,8 %
 7. Klub Młodzieżowy                                       – 26 respondentów   –>  27,3 %
 8. Klub Przedszkolaka                                    –  15 respondentów   –>  15,8 %

Inne propozycje dotyczące tego punktu to m.in: mała gastronomia – 8 respondentów,  koło gospodyń wiejskich, kursy językowe, siłownia pod chmurką, warsztaty kulinarne, rękodzieła, rozgrywki szachowe, brydż.

II. Na pytanie „Czy uważasz że Świetlica Wiejska w Niewodnicy Koryckiej powinna być otwarta” odpowiedziało:

 1. codziennie –              37 respondentów,
 2. raz w tygodniu –       27 respondentów,
 3. nie mam zdania –       8 respondentów,
 4. inne propozycje to:
 • wg potrzeb – 7 respondentów,
 • 2 – 3 razy w tygodniu – 7 respondentów,
 • w weekendy – 5 respondentów,
 • w zależności od zajęć –  1 respondent.

Podsumowując –  92 respondentów, czyli prawie 100% uważa, że świetlica powinna być czynna.

III. Na pytanie „Czy jesteś za wprowadzeniem dyżurów Radnych Gminy w Świetlicy Wiejskiej” udzielono następujących odpowiedzi:
 1. tak                       –   75 respondentów,  czyli  78 %  ankietowanych
 2. nie                         –    6 respondentów,
 3. nie mam zdania –    12 respondentów.

Część osób zakreślając odpowiedź „nie mam zdania”  w następnym pytaniu  ( 4 ) proponowała  dyżury  Radnych:

 • raz na kwartał – 1 respondent
 • raz w miesiącu – 3
 • wg potrzeb – 1 respondent

IV.  Na pytanie czwarte  „Jeżeli tak, to jak często powinny mieć miejsce” spotkania z Radnymi:

raz w miesiącu –       50 respondentów
raz na kwartał –         30 respondentów
Reasumując uważamy, że świetlica powinna być miejscem powstawania dobrych pomysłów, planowania imprez turystycznych, sportowych, kulturalnych a przede wszystkim miejscem spotkań mieszkańców. Wychodzimy też z założenia, ze Niewodnica potrzebuje takiego miejsca. Z wieloma naszymi propozycjami zgadzał się też Wójt Gminy. Jest to o tyle ważne, że nie bez znaczenia jest oczywiście kwestia sfinansowania wybranych pomysłów. I choćby dlatego będziemy współdziałać z samorządem gminnym. Oczywiście pieniądze to nie wszystko. W naszym kraju są tysiące świetlic wiejskich ,które świetlicami są tylko z nazwy. Aby ludzie garneli się do świetlic muszą tam spotkać dobrych gospodarzy , pasjonatów społecznego działania lub jak mówią niektórzy „ludzi pozytywnie zakręconych”.Kto chce – szuka sposobu a kto nie chce – szuka powodu, takimi słowami bez ich rozwijania można podsumować piątkowe spotkanie w niewodnickiej świetlicy.