Spotkanie

odbyło się 5 października 2015 o godz.19.00 w budynku Świetlicy w Niewodnicy Koryckiej.

W spotkaniu na temat Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie SYNERGIA dzięki wsparciu finansowemu Programu Erasmus+ wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy oraz organizatora.

Tematyka

Podczas spotkania organizatorki omówiły szczegóły Projektu oraz zagadnienia poruszane podczas I etapu – szkolenia na temat Idei Przedsiębiorczości (The Culture of Entrepreneurship), które miało miejsce w Hamrun na Malcie w dniach 8-12 czerwca 2015. Przedstawione zostały również główne założenia programu Erasmus+ i możliwości aplikowania o środki na działania w ramach Akcji KA1 i KA2.
Projekt pt. „Podwyższenie kompetencji trenerskich członków Stowarzyszenia SYNERGIA w dziedzinie aktywizacji obywatelskiej, przedsiębiorczości oraz strategii komunikacyjnych w celu podniesienia jakości wykonywania zadań statutowych organizacji” realizujemy od 15 grudnia 2014 do 14 grudnia 2015.
Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.