Temu służyło spotkanie, które odbyło się 2 grudnia 2016 roku w świetlicy w Niewodnicy Koryckiej zorganizowane przez SPN w ramach Kawiarenki Obywatelskiej. Gościem był nasz Dzielnicowy Policji, mł.asp. Kazimierz Twarowski.

Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, do którego każdy może się zwrócić o pomoc. Ważne zatem aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnicowym policji , szybko i łatwo się skontaktować a także aby jego służbowa „rozpoznawalność” wśród mieszkańców Niewodnicy była znaczna.

Dzielnicowy mówił o stanie bezpieczeństwa w jego rejonie w którym są Niewodnica Kościelna i Korycka.
W naszej gminie jest dwóch dzielnicowych.
Ożywioną dyskusję prowadziła Ela Grużewska – Przewodnicząca Klubu Seniora SPN.