Nasze Stowarzyszenie kontynuuje udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór. 12 marca 2016 dwie członkinie SPN wzięły udział w szkoleniu pt. „Jak systematycznie czuwać nad zmianami, które się dzieją w środowisku, czyli o diagnozie lokalnej”,

 które miało miejsce w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Szkolenie prowadziła białostocka trenerka, Agnieszka Olender.

Udział w szkoleniu pozwolił nam pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie istoty i sposobów obserwacji słabych i mocnych stron środowiska lokalnego. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o znaczeniu diagnozy i różnych jej formach, dowiedzieliśmy się, jak przygotować i wykorzystywać mapę zasobów i potrzeb lokalnego środowiska, a także nabędą Państwo praktyczne umiejętności tworzenia narzędzi takich jak np. ankiety.