W dniu 24 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej ( ul. Kościelna ) w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od przejazdu PKP do miejscowości Czaplino.
W spotkaniu uczestniczyli:

1. Starosta Powiatu Białostockiego Pan Antoni Pełkowski
2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Pan Marek Jędrzejewski
3. Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć
4. Sołtys, Radny, mieszkańcy wsi Niewodnica Kościelna oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej Pan Marek Danilewicz.

Spotkanie otworzył Pan Wójt, który nakreślił ogólnie problematykę spotkania i przedstawił zaproszonych na to zebranie gości z Powiatu Białostockiego.
Następnie głos zabrał Starosta Białostocki, który stwierdził, że zna doskonale sytuację i stan ulicy Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej i ubolewa nad takim stanem rzeczy. Podkreślił też, że w związku z dużą aktywnością mieszkańców w tym temacie i koniecznością poprawy bezpieczeństwa na omawianej ulicy należy dołożyć wszelkich starań, aby problem ten rozwiązać jak najszybciej. Dodał też , że problemy dotyczące ulicy Kościelnej były już zgłaszane od dawna jeszcze przed objęciem przez niego funkcji Starosty Podlaskiego. Jednak w tym momencie pojawiły się realne szanse, aby problem ten rozwiązać definitywnie, potrzeba jednak jeszcze trochę cierpliwości ze strony mieszkańców i starań ze strony Wójta, Starosty i Wojewody Podlaskiego. Planowane jest, aby modernizację, której koszt wyniesie około 6 milionów złotych sfinansować w następujących proporcjach: 50% czyli ok. 3 miliony Sejmik Województwa Podlaskiego, 25% czyli ok. 1,5 miliona Starosta Powiatu Białostockiego i 25% czyli ok. 1,5 miliona Wójt Gminy Turośń Kościelna. Mieszkanka Niewodnicy Kościelnej zadała Panu Staroście pytanie, aby odpowiedział on stanowczo, kiedy będzie ona mogła spokojnie i bezpiecznie przejść na odcinku od torów kolejowych do Szkoły w Niewodnicy, zwłaszcza w okolicy stawów w Niewodnicy Kościelnej, bez narażania życia. Zażądała krótkiej i konkretnej odpowiedzi. Pan Starosta po chwili namysłu odpowiedział, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i inwestycja nie napotka na żadne przeszkody, to najprawdopodobniej pierwsze prace mogą ruszyć latem 2017 roku. W tym roku do końca września zostaną złożone dokumenty do ZRID-u, następnie pozostanie czekać na decyzję i przyznanie funduszy na ten cel. Dodał też, że jeżeli droga budowana jest na podstawie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej czyli na podstawie Specustawy, to procedury są nieco krótsze i łatwiejsze, gdyż nie ma możliwości blokowania np. przez niezadowolone osoby, które będą musiały przekazać część prywatnych działek na potrzeby budowanej drogi. Niemniej jednak, aby zachować porządek prawny i wszelkie procedury, to przyspieszenie terminu realizacji jest niemożliwe. Trzeba też dodać, że w chwili obecnej nie ma pewności, że Sejmik Województwa Podlaskiego, Rada Powiatu Białostockiego i Rada Gminy w Turośni Kościelnej przekażą na ten cel w/w kwoty. Pan Starosta zaznaczył, iż wie on doskonale , że mogą być z tym problemy, bo np. radni powiatowi z innych gmin, a jest ich w powiecie 15 mogą mieć inne zdanie i nie uznają ulicy Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej za inwestycję najbardziej pilną i konieczną. Głos w tej kwestii zabrał też Pan Wójt, który potwierdził te obawy dodając, że około 1,5 miliona to niebagatelna kwota i nie ma pewności, że nawet radni Rady Gminy w Turośni Kościelnej przekażą te pieniądze, gdyż jest to kwota, jaką dysponuje gmina na całoroczne inwestycje na całym jej terenie. Kończąc Pan Starosta jeszcze raz podkreślił, że należy mieć nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, pieniądze zostaną zabezpieczone i inwestycja zostanie zrealizowana latem w 2017 roku. Niestety te zapewnienia i wyjaśnienia nie zadowoliły części mieszkańców, jedna z uczestniczek spotkania zapewniła, że będzie nadal szukała innych dróg dojścia do kompetentnych instytucji, aby jednak przyspieszyć budowę, chociażby tymczasowych chodników dla pieszych, gdyż mieszkańcy narażają życie każdego dnia idąc do szkoły, kościoła czy na cmentarz. Pan Starosta odpowiedział, że ma ona prawo szukać pomocy w różnych instytucjach, jednak niczego to nie zmieni, gdyż nikt nie będzie łamał prawa nawet w przypadku gdy droga jest bardzo niebezpieczna.
Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który przedstawił projekt planowanej inwestycji. Wszyscy mogliśmy zobaczyć jak ma wyglądać ulica Kościelna po przebudowie. Muszę przyznać, że plan wygląda imponująco. Od torów PKP po obu stronach drogi planowane są chodniki o szerokości 2 metrów, szerokość jezdni 6 metrów, a na łukach około 8 metrów. W rejonie kościoła po lewej i prawej stronie parkingi. Od kościoła w kierunku szkoły po prawej stronie chodnik dla pieszych, zaś po lewej stronie specjalny ciąg pieszy o szerokości około 4,5 metra aż do cmentarza, którym ma się odbywać przemarsz konduktów pogrzebowych. Pod drogą ma być położona instalacja deszczowa i kanał w którym zmieści się planowana w przyszłości kanalizacja. Pan Dyrektor podkreślił, że nawierzchnia ma być wykonana z bardzo dobrego asfaltu, na którym dopuszczony mógłby być nawet umiarkowany ruch Tirów, jednak takiego ruchu na tej ulicy nikt nie planuje. Na zakończenie Pan Dyrektor wyjaśnił, że w ostatnim czasie zostało wykonane przejście przez tory kolejowe, poprzez poszerzenie pobocza drogi, zostaną tam też ustawione barierki odgradzające jezdnię od pieszych. Jednak, aby zakończyć prace nad omawianym przejściem potrzebna jest zgoda i współpraca ze strony PKP, a z tym czasami różnie bywa. Jako ciekawostkę podał, że wszyscy pracownicy wykonujący przejście dla pieszych przez tory PKP musieli wziąć udział w tygodniowym szkoleniu BHP zorganizowanym przez kolej.
Spotkanie zakończyło się raczej w pozytywnych nastrojach, chociaż niektórzy mieszkańcy nie do końca byli zadowoleni z przedstawionego terminarza planowanych prac.
Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i w przyszłym roku będziemy mogli bezpiecznie i komfortowo spacerować ulicą Kościelną.

RADNY
Jarosław Czech
693144466