W dniu 03 marca 2016 roku na XIII Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna został uchwalony
Program Rozwoju Lokalnego
Gminy Turośń Kościelna
na lata 2016 -2020.

PRL Turośń Kościelna