Pod honorowym patronatem Prezydenta RP w całym kraju odbyła się trzecia odsłona Narodowego Czytania. Tym razem na placu szkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.
Fragmenty „Potopu” czytali: Dyrektor Szkoły Marek Danilewicz, Ks. Proboszcz Andrzej Sadowski, Wice Przewodniczący Rady Gminy Zdzislaw Narel.
Gminne czytanie w Niewodnicy oraz Turośni Dolnej i Kościelnej zorganizował Gminny Ośrodek kultury.