W roku 2015 utworzyliśmy Klub Dyskusyjny SPN. Inicjatorem jego powołania jest JAN KAZBERUK, dr nauk humanistycznych, emerytowany nauczyciel uniwersytecki, mieszkaniec Niewodnicy Kościelnej, a także członek Zarządu SPN. Dotychczas odbyły się trzy spotkania.

Gośćmi specjalnymi Klubu  byli już: prof. UwB dr hab. Krzysztof Szymański z Wydziału Fizyki i prof. UwB dr hab. Artur Pasko z Instytutu Historii i Nauk Politycznych.

Naszym założeniem jest, aby KLUB DYSKUSYJNY SPN był miejscem dla osób, które w kameralnym gronie i w milej atmosferze będą mogły podyskutować o swoich pasjach, historii, nauce, kulturze, sporcie, zdrowiu; o sprawach dla nas w danym czasie najważniejszych. Chcemy, aby było to miejsce wymiany poglądów, opinii, myśli i refleksji, a także okazją do poznania ciekawych ludzi. Chcielibyśmy również, aby wszyscy uczestnicy takich spotkań odnosili wrażenie uczestniczenia w ciekawym spotkaniu oraz w wydarzeniu towarzyskim naszej Niewodnicy.